Itsetuntemusohjaus

Itsetuntemus on sitä, että tiedämme vahvuutemme ja heikkoutemme. Itsetuntemus on sitä, että tiedämme ketä olemme ja mitä haluamme. Hyvä itsetunto ja henkinen hyvinvointi rakentuvat hyvästä itsetuntemuksesta.

Kun elät arvojasi todeksi, onni tulee sivutuotteena.

Itsetuntemustaan voi kehittää koko elämänsä ajan. On tilanteita, joissa itsetunto voi horjua tai joissa huomaamme, ettemme näe itseämme omin avuin kovin selkeästi. Tällöin on viisasta hakea itselleen tukea koulutetulta ammattilaiselta.

Tilanteita joissa ulkopuolisen antama ohjaus voi olla tarpeen:

 • ihmissuhteisiin liittyvät haasteet
 • elämänmuutokset ja kriisitilanteet
 • tiettyjen haitallisten toimintatapojen toisto ja kaavamaisuus – > halu oppia niistä pois
 • ahdistuneisuus ja masentuneisuus
 • epämääräinen paha olo, vaikka kaikki on periaatteessa hyvin
 • uupumus ja stressi
 • häiriintynyt syöminen ja kehonkuvan ongelmat

Huom! Akuutin mielenterveysongelman kyseessä ollessa on käännyttävä lääkärin puoleen.

Ihmiset ovat erilaisia. Toiset meistä hyötyvät eniten luovista menetelmistä, kun toiset pitävät suoraviivaisemmasta toiminnasta. Alta löydät molemmat vaihtoehdot, eikä mikään estä yhdistelemästä osia molemmista. Monet meistä löytävät itsestään niin luovan kuin järjestelmällisen puolen ja molempia kannattaa hyödyntää matkalla parempaan itsetuntemukseen.

 

 

Tunnelukoterapia

Tunnelukkoterapia on integratiivinen terapiamuoto, joka yhdistelee kognitiivisen ja psykodynaamisen ajattelun ohella menetelmiä mindfulnessista eli tietoisuustaidoista sekä ratkaisukeskeisyydestä.

Tunnelukkoterapiaan pohjautuva työskentely sopii esim. erilaisten psyykkisten ongelmien käsittelyyn, haitallisten toimintatapojen purkamiseen ja lievän masennuksen hoitoon.

Se ei sovellu akuutin kriisin, psykoosin tai hyvin tilannekohtaisen ongelman hoitoon. Nämä on hoidettava ensin vakaalle tasolle, jonka jälkeen asiaa voidaan alkaa työstämään tunnelukkoterapeuttisin menetelmin.

Jos haluat työstää savea, kädet täytyy työntää saveen.

 

Miten tunnelukkoterapia toimii?

Taidot syntyvät harjoittelemalla. Niin myös tunteiden tunnistamisen taito.

Jos haluat työstää jotain ongelmaa, se vaatii työtä. On mentävä suoraan ongelmaa päin ja käytävä hommiin.

Tunnelukkoterapia on aika suoraviivaista ja yksinkertaista, vaikka työtä tarvitaankin paljon.

Tunnelukkoterapiassa rikotaan skeemoja eli mielen haitallisia toimintamalleja ja ohjelmoidaan aivot kyseisen skeeman osalta uudelleen.

Lapsuuden läpikäyminen terapiassa ei ole itseisarvo, tarkoitus ei ole velloa menneessä. Tärkeintä on linkittää lapsuuden kokemukset nykypäivään. Lapsuutta käydään läpi, jotta jotain muuttuisi tässä ja nyt.

Tietty käyttäytymistapa jolla toimit lapsuudessa (koska et voinut tai osannut muuta) ei yleensä toimi enää aikuisena.

Tunteet eivät ole vaarallisia eikä niitä tarvitse pelätä, vaikka monelle meistä on niin opetettukin. Jokaisella on lupa kaikkiin tunteisiinsa.

Tunnelukkoterapia ei patologisoi eli määrittele ketään sairaaksi, vaan normalisoi. Tunnelukkoterapiassa ei puhuta diagnooseista, vaan skeemoista.

Olemme kaikki samassa veneessä, meillä kaikilla on omat skeemamme.

 

Termien määritelmää

Skeema = Malli. Muodostamme skeemoja kun opimme jotain. Skeema syntyy lapsuudessa ja aktivoituu aikuisuudessa. Haitalliset skeemat eli tunnelukot aktivoituvat, kun jokin nykypäivän tilanne muistuttaa meitä lapsuudestamme. Haitalliset skeemat ovat yleensä tiedostamattomia.

Tunnelukko = Lapsuudessa opittu malli reagoida, kokea, tuntea, ajatella, käyttäytyä. Tunne ikään kuin lukitsee toimintaan. Järjellä ajatellen haluaisi toimia toisin, mutta tunnelukko menee järjen edelle. Tunnelukko on opittu tapa. Se ei ole synnynnäistä kuten luonne tai temperamentti. Siksi siitä on mahdollista myös oppia pois työstämällä sitä.

 

Käytännössä

Tunnelukoterapiaan pohjautuva itsetuntemusohjaus alkaa arviointijaksolla, joka on kestoltaan 5-10 tapaamista. Joskus se voi riittää. Toisinaan tästä alkaa pidempi työskentelyjakso, joka voi kestää 1-2 vuotta.

Joskus tilanne voi olla sellainen, että elämän solmukohta voi ratketa yhdellä tai kahdella käynnillä. Jokaisen kohdalla mietitään erikseen millainen jakso palvelee asiakasta parhaiten.

Ohjaukseen kuuluu erilaisten lomakkeiden ja arviointien täyttäminen sekä aktiivinen kotitehtävien tekeminen. Tunnelukkotesteihin voi tutustua jo etukäteen sivulla tunnelukkosi.fi joka on Suomen tunnelukkoterapian edelläkävijän Kimmo Takasen ylläpitämä sivusto. Tästä löytyy oma blogikirjoitukseni tunnelukoista ja tunnelukkoterapiasta.

 

Musiikkiterapeuttinen itsetuntemusohjaus

Miten musiikki vaikuttaa?

 • Ilahduttaa
 • Virkistää
 • Kohottaa mielialaa
 • Lievittää stressiä
 • Tyynnyttää olotilaa
 • Parantaa keskittymiskykyä
 • Hoitaa kipua

Musiikkiterapeutin resepti:

Tunti musiikkia joka päivä oman maun mukaan kolmen kuukauden ajan.

Musiikki on useimmille meistä tärkeää ja käsittelemme jokapäiväisiä tunteitamme musiikin avulla. Musiikki vaikuttaakin tunteisiimme suoremmin kuin mikään muu taiteenlaji. Musiikki ilahduttaa ja virkistää, hoitaa surujamme ja pelkojamme sekä rauhoittaa mieltämme. Voimme säädellä vireystilaamme musiikin avulla ja auttaa mieltämme ja kehoamme irrottautumaan erilaisista stressioireista ja rentoutumaan paremmin. Toisaalta musiikki aktivoi ja virkistää tilanteissa, joissa sitä tarvitaan.

Musiikilla on myös suoranaisia terveysvaikutuksia: Se lievittää jännitystä ja kipuja. Monet masennuksesta ja ahdistuneisuudesta kärsivät saavat apua musiikista. Suomessa musiikkiterapia mainitaan myös uusimmassa masennuksen Käypähoito-suosituksessa.

Musiikki aktivoi aivojamme vilkastuttaen verenkiertoamme ja aineenvaihduntaamme. Useat tutkimukset ovat osoittaneet musiikista olevan huomattavaa apua jopa aivohalvaus- ja masennuspotilaiden hoidossa. Tutkimuksista voit lukea lisää täältä ja täältä.

 

 

Käytännössä

Musiikkiterapeuttinen itsetuntemusohjaus on asiakkaan, terapeutin ja musiikin muodostama kokonaisuus, jossa oleellista on turvallinen vuorovaikutussuhde sen kaikkien osien välillä.

Musiikkiterapeuttinen itsetuntemusohjaus alkaa arviointijaksolla, joka on kestoltaan 5-10 tapaamista. Joskus se voi riittää. Toisinaan tästä alkaa pidempi työskentelyjakso, joka voi kestää 1-2 vuotta.

Joskus tilanne voi olla sellainen, että elämän solmukohta voi ratketa yhdellä tai kahdella käynnillä. Jokaisen kohdalla mietitään erikseen millainen jakso palvelee häntä parhaiten.

Itsetuntemusohjauksessa kuunnellaan musiikkia ja keskustellaan sekä asiakkaan toiveiden mukaan myös soitetaan, lauletaan ja tuotetaan musiikkia itse. Musikaalisuus ei ole oleellista musiikin hyödyntämiselle itsetuntemusohjauksessa. Jos musiikki liikuttaa sinua tavalla tai toisella, koet siis tunteita musiikkia kuunnellessasi, musiikkiin pohjautuva itsetuntemusohjaus sopii sinulle.

Tästä voit lukea lisää musiikkiterapeuttisesta itsetuntemusohjauksesta.

 


 

Ryhmämuotoinen itsetuntemusohjaus

Työhöni kuuluu myös voimautumis- ja kasvuryhmien ohjaaminen. Ryhmiä pidetään monentyyppisten kasvuhaasteiden tueksi, esim. esiintymisjännityksestä kärsiville, stressaantuneille ja erosta selviytymisen tueksi. Ryhmien aikatauluista ilmoitetaan TuoVillan Facebook-sivuilla.