Kaltoin kohtelun tunnelukko

Kaltoin kohtelun tunnelukkoa kantava pelkää jatkuvasti, että hän tulee jollain tavalla haavoitetuksi, huijatuksi tai hyväksi käytetyksi muiden ihmisten taholta. Hänen on vaikea uskoa ihmisistä mitään hyvää ja maailma näyttäytyy hänelle helposti vihamielisenä paikkana. Yleensä kaltoin kohtelun tunnelukko saa aikaan sen, että ihminen ei myöskään päästä ketään kovin lähelle itseään, vaan hän jää yksin yksin pelätessään läheisyyttä toisten ihmisten kanssa. 

Kaltoin kohtelun lukon syntyyn vaikuttaa se, miten lasta on suojeltu kun hän on ollut pieni. Onko häntä nähty ja kuultu, onko hänen puoliaan pidetty? Aina kyseessä ei ole välttämättä ollut aikuisen mittapuulla kovinkaan suuri tapaus, josta lapselle on voinut silti jäädä tunne, että häntä ei ole puolustettu. 

Tahdon erityisesti nostaa esille tätä maailmanaikaa mielestäni vaivaavan seikan, jossa olemme usein kovin varovaisia puuttumaan muiden kuin omien lapsiemme asioihin. Olen viime aikoina useamman kerran todistanut tapauksia, jossa kukaan ei puolusta lasta, vaikka ilmiselvästi häntä kohdellaan tilanteessa väärin. Yhdessä tällaisessa tapauksessa n. 5-vuotias lapsi joutui ikätasoaan liian vastuulliseen tehtävään, eikä kukaan ympärillä ollut aikuinen reagoinut. Toisessa tapauksessa pieni lapsi oli toiminut tietämättään väärin ja häntä moitittiin siitä kovin sanoin. Kukaan ei noussut puolustamaan lasta siitä, ettei hän ollut tiennyt, vaan toiminut niin kuin oli osannut. Mielestäni tällainen lapsen p u o l u s t a m i n e n arkisissa tilanteissa saisi olla paljon yleisempää kuin se on. 

Moni huomaa itsestään kaltoin kohtelun lukon myös sitä kautta, että ymmärtää kompensoivansa sitä eli toimimalla juuri päinvastoin kuin lukko antaa olettaa Tällöin hän itse kohtelee toisia ihmisiä huonosti ennen kuin he ehtivät tehdä niin. Hän voi olla hyvin herkkä reagoimaan jos kokee, että joku yrittää hyötyä hänestä tai jollain muulla tavalla loukkaa häntä. 

Tunnelukkojen kompensointia on joskus hankalaa huomata ja siksi tunnelukkotestiä tehdessä ei välttämättä heti tulekaan oikeita tuloksia. Vaatii itsetutkiskelua selvittää mitkä oikeat lukot ovat ja miten niiden kanssa yrittää tulla toimeen. Yleistä on juurikin edellä mainuttu kompensointi, mutta yhtä lailla myös välttelemme lukkojamme sekä antaudumme niille. Jos ihminen antautuu kaltoin kohtelun tunnelukolle, hän huomaa kerta toisensa jälkeen löytävänsä itsensä häntä vahingoittavien ihmisten seurasta. Vältellessä kaltoin kohtelun tunnelukkoa, hän ei taas uskalla avautua eikä antautua läheiseen ihmissuhteeseen. 

Näistä selviytymistyyleistä kirjoitankin seuraavan kerran tarkemmin koska nistä on itsetuntemuksen polulla yhtä tärkeää olla tietoinen kuin varsinaisista lukoistakin.