Kehoterapia

Kehoterapia on yleisnimitys terapeuttisille menetelmille, jotka pyrkivät vaikuttamaan kehoomme ja sitä kautta myös mieleemme. Tarjoamissani kehoterapiapalveluissa keskityn kiputilojen hoitoon, rentoutusohjaukseen ja stressinhallinnan tukeen.

Missä tilanteissa on viisasta kääntyä osaavan ja luotettavan kehoterapeutin puoleen?

  • univaikeudet
  • stressaava elämäntyyli
  • masennus ja ahdistuneisuus
  • kriisitilanteet
  • ylirasitustilat
  • tarve palautua (fyysisestä) rasituksesta ja jännityksestä
  • erilaiset kiputilat
  • häiriintynyt syöminen ja kehonkuvan ongelmat
  • ennaltaehkäisevä tahto toimia hyvinvointisi parhaaksi

Keskeiset käytössäni olevat kehoterapian menetelmät ovat fysioakustinen hoito, moninaiset rentoutustekniikat ja kehotietoisuustaitoharjoitukset. Olennaista ohjauksessani on asiakkaan kehotietoisuuden herättely ja sen ylläpitäminen. Tavoitteeni on, että ihminen voisi paremman kehotietoisuuden avulla voida paremmin hänen omassa arjessaan. Rentoutus- ja kehotietoisuusharjoitukset ovat yksinkertaisia, mutta vaikuttavat laajasti kehomme ja mielemme hyvinvointiin. Voit lukea tietoisesta kehosta lisää täältä.

Fysioakustinen hoito

Fysioakustinen hoito perustuu matalataajuisen äänen hoitavaan ominaisuuteen ollen näin erinomainen luontainen ja lääkkeetön vaihtoehto kivunhoidossa. Fysioakustisella hoidolla on saatu aikaan hyviä tuloksia niin erilaisten kiputilojen lievittämisessä kuin yleisen rentoutumisen ja stressinhallinnan tukenakin. Löydät tarkemman kuvauksen fysioakustisesta hoidosta täältä.

Rentoutusohjaus

Tarvitsemme usein selkeän raamin, ajan ja paikan sitoutuaksemme harjoittelemaan ja sitä kautta omaksumaan uusia asioita. Rentoutuminenkin vaatii usein ohjausta, jotta siinä pääsee alkuun. Monipuoliset menetelmät takaavat sen, että jokaiselle löytyy soveltuva keino rentoutua, jolloin motivaatio päivittäiseen rentoutumiseen säilyy ohjauksen päätyttyäkin. Ohjauksen tavoite on aina rentoutumistaitojen siirtyminen osaksi normaalia arkea.

Hengitä sisään, hengitä ulos. Toista.

Tee yksi asia kerrallaan.

Sulje some.

Rentoutuminen on opittava taito, joka hyödyttää valtavasti ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Säännöllinen rentoutuminen vaikuttaa suosiollisesti niin ihmisen fysiologiaan kuin psyykeeseen. Rentoutumisen terveysvaikutukset ovat kiistattomat, joista voit lukea lisää täältä.

Kehotietoisuustaitojen ohjaus

Tietoisuustaidot tarkoittavat keskittymistä käsillä olevan hetken kokemiseen ja sen tietoiseen havainnointiin. Olennaista tietoisuustaitojen harjoittamisessa on se, ettei asioita arvoteta hyviksi tai pahoiksi, vaan pyritään hyväksymään todellisuus sellaisena kuin se sillä hetkellä ilmenee.

Tietoisuustaidot eli mindfulness voi olla suureksi avuksi kivun hoidossa (lue linkistä) ja siitä on tutkimusnäyttöä myös masennuksen hoidossa (lue linkistä).

Kehotietoisuustaidot tarkoittavat tietoista läsnäoloa omassa kehossa. Kehotietoisuus on kykyä aistia tarkasti mitä omassa kehossa tapahtuu ja toimia sen mukaan.

Carpe diem (tartu hetkeen) ja päästä irti (anna mahdollisuus uudelle hetkelle).

Kaiken kaikkiaan tietoisuustaitojen harjoittaminen voi lisätä rentoutta ja onnellisuutta. Tietoisuustaidot edistävät fyysistä terveyttä ja immuniteettia. (Lue lisää linkistä)

Ohjauksessa käyttämäni (keho)tietoisuustaitojen menetelmät ovat hyvin arkisia: hengittäminen, syöminen, istuminen ja käveleminen saavat uuden merkityksen, kun niihin yhdistetään tietoinen ja hyväksyvä läsnäolo.

Yleinen tapa on tavata kerran viikossa ja sisällyttää tapaamiseen fysioakustinen hoito sekä rentoutus- ja (keho)tietoisuustaitoharjoitus.

Kehoterapia käytännössä

Kehoterapian yksilötapaamisten sisältö ja aikataulu koostetaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Yleinen tapa on tavata kerran viikossa ja sisällyttää tapaamiseen fysioakustinen hoito sekä rentoutus- ja tietoisuustaitoharjoitus. Jokaisen tarpeet ovat kuitenkin yksilölliset, joten käytäntö voi poiketa edellä kuvatusta.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla arvioidaan nykytilanne ja kehoterapian tavoitteet sekä päätetään jatkosta yhdessä asiakkaan kanssa.


Ryhmämuotoinen kehoterapia

Ryhmämuotoinen kehoterapia on aina valmiiksi aikataulutettu kokonaisuus, johon asiakas sitoutuu ryhmän alussa. Yleensä ryhmätapaamiset toteutuvat kerran viikossa ja kestävät 2-3kk.

Tulossa olevista ryhmistä voit lukea lisää TuoVillan Facebook-sivuilta.