Riittämätön itsekontrolli

Riittämätön itsekontrolli tarkoittaa vaikeutta säädellä oman toiminnan rajoja. Suunnitelmallisuus ei tunnu mukavalta ja tunteet sekä hetken mielijohteet ohjaavat elämää. Pitkäjänteinen tekeminen tuntuu vaikealta, kun mieli tarttuu jatkuvasti ympäristöstä tulviviin yllykkeisiin. Usein tulee aloitettua monenlaisia projekteja, jotka jäävät kuitenkin kesken, koska jotain muuta kiinnostavaa on jo ilmaantunut näköpiiriin. Rutiininomaiset tehtävät tuntuvat mahdottomilta koska mieli pitkästyy ja tylsistyy helposti. Erilaiset riippuvuudet ovat todennäköisiä koska terve itsekuri ei pidä rajoja yllä.

On luonnollista haluta välitöntä tyydytystä koska se tuntuu pitkäjänteistä toimintaa helpommalta. Ihminen on jo evolutiivisesti rakentunut niin, että se pyrkii pääsemään mahdollisimman helpolla, koska energiaa on jäätävä ravinnon etsimiseen. Nykypäivänä tällaista tarvetta ei tietenkään enää ole ja päällimmäisenä itsekurin ja -kontrollin puutetta selittävät muut seikat. Historiamme on silti hyvä pitää mielessä koska sillä on merkityksensä käyttäytymisessämme. Joskus itsekontrollin puutteen taustalla saattaa olla myös tarkkaavuuden häiriö, jolloin hoidoksi tarvitaan muita keinoja.

Kun kyseessä ei ole neurologinen tarkkaavuuden häiriö, on mahdollista alkaa työstää omaa itsekuriaan kotikonstein tai terapeutin avustuksella. Aloittaa voi vaikkapa luomalla itselleen jonkin kiintopisteen jokaiseen päivään jota kunnioittaa, vaikka mieli haluaisi jo muualle. Tällainen kiintopiste voi olla esim. tiettyyn aikaan herääminen, ruokailu tai nukkumaan meneminen. Yksikin tällainen jokaiseen päivään rutiininomaisesti kuuluva teko voi luoda elämään uudenlaista pitkäjänteisyyttä. Voi myös olla hyvä idea kertoa hankkeestaan perheenjäsenelle tai ystävälle, mikä auttaa pitämään kontrollia yllä. Lopulta ulkopuolista varmistajaa ei enää tarvitse, mutta aluksi se voi olla hyvänä tukena.