Tietoinen keho tarkoittaa tietoista läsnäoloa omassa kehossa, sen tiedostamista miltä hengitys tuntuu, miltä kehon eri osat tuntuvat kun ne koskettavat alustaa, miltä seisominen ja käveleminen tuntuvat. Kehotietoisuus on kykyä aistia tarkasti mitä omassa kehossa tapahtuu. Kun kehostaan on tietoinen, tunnistaa helpommin esim. väsymyksen tai orastavan flunssan merkit ja osaa hidastaa vauhtia ajoissa. Kehostaan tietoinen kunnioittaa kehoaan ja toimii sen mukaan mitä hänen kehonsa pyytää. Kehotietoinen ei rääkkää kehoaan äärirajoille, vaan kuuntelee sen tarpeita ja toimii sen mukaan.

Tietoinen liike

Tietoisesta liikkeestä puhutaan, kun tarkoitetaan kokonaisvaltaista tietoisuutta siitä, mitä liikkeen aikana tapahtuu.

On olemassa lukuisia eri lajeja, joilla kehotietoisuuttaan voi harjoittaa ja vaalia. Monet erilaiset joogan lajit, pilates, taiji, feldenkreis, autenttinen liike, kontakti-improvisaatio, body-mind-centering, alexander-tekniikka jne ohjaavat tekijäänsä kohti parempaa itsetuntemusta. Niin, kehotietoisuuskin on itsetuntemusta. Kehotietoisuus auttaa meitä syventämään ymmärrystä itsestämme ja mikä parasta, ohjaa löytämään polun pään, jota lähteä seuraamaan kohti autenttista itseä.

Kehotietoisissa lajeissa ohjaaja auttaa lajin harjoittajaa löytämään itse vastauksia eli toimii ns. fasilitaattorina ja kanssakulkijana. Ohjaaja ei pyri tietämään toisen puolesta miltä hänen kehonsa tuntuu tai mitä hänen seuraavaksi pitäisi tehdä. Ohjaajalla on työkalupakki, josta hän ammentaa kuhunkin tilanteeseen sopivia vaihtoehtoja ja luottaa siihen, että jokaisessa ihmisessä on syvä viisaus tunnistaa hänen oma parhaansa.

Haluan myös ajatella niin, että tietoinen liikkuminen voi olla ihan mitä tahansa liikkumista. Sen ei tarvitse olla mitään yllä mainituista lajeista, vaikka ne ovatkin profiloituneet ns. somaattisiksi, kehotuntemusta edistäviksi lajeiksi. Mikä tahansa liike ja liikkumisen laji voi olla tietoista, kun sitä harjoittaa keskittyneesti, ei-suorituskeskeisesti minuutteja ja metrejä mitaten ja nauttien oman kehon ja ympäröivän tilan yhteydestä.

Kehotietoisuus parantaa itsetuntemusta

Kehotietoisuudessa on kysymys myös luottamuksesta omaan kehoon ja siihen, että kehossamme on valtavasti tietoa, jota päämme ei tiedä. Kehon muisti on tietoista mieltämme moninkertaisesti pidempi ja erityisesti tunteet painuvat kehomme muistiin elämämme alkuajoista asti.

Miksi kehotietoisuudesta sitten puhutaan ja miksi sitä pidetään arvossa? Edellä jo mainitsinkin kehotietoisuuden olevan hieno polku itsetuntemuksen parantamiseen. Kun itseään oppii kuuntelemaan ja kunnioittamaan, sama asenne heijastuu väistämättä myös suhtautumiseen ympäröivää maailmaa kohtaan. Toiset ihmiset, ympäröivä luonto ja kaiken elollisen kunnioittaminen tuntuvat tärkeiltä, kun ensin on saanut yhteyden omaan itseensä ja kehoonsa.

Isossa kuvassa koko maailma voi siis sitä paremmin, mitä useampi ihminen on kiinnostunut omasta kehotietoisuudestaan ja siitä, että tuntee itsensä ja tarpeensa. Eikä vain tunnista tarpeitaan, vaan myös otaa askeleita sitä kohti, että alkaa toteuttaa tarpeitaan konkreettisesti.