Keho

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, joka tarkoittaa sitä, että mieli ja keho ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kun jommankumman alueella on ongelmia, havaitsemme yleensä pian muutoksia toisellakin osa-alueella.

Tavassani työskennellä on itsestään selvää, että käytän aikaa ihmisen psykofyysisyyden huomioimiseen. Olemme tottuneet käyttämään päätämme ongelmien ratkomiseksi ja pyöritämme usein samoja ajatuskeloja loputtomiin. Ajattelemme, järkeilemme ja yritämme väistellä tunteitamme tai toisaalta ”ylitunnemme” ja dramatisoimme. Sellainen ei oikeastaan ole mahdollista kehollista näkökulmaa käyttämällä. Keho ei nimittäin valehtele.

Monille on helpompaa päästä kiinni tunteisiinsa kehollisten harjoitusten kuin keskustelun kautta. Siksi keholle kannattaa antaa mahdollisuus, vaikka se aluksi tuntuisikin vieraalta. Käytännössä kehon huomioiminen terapiassa tarkoittaa sitä, että kysyn usein keskustelun lomassa asiakkaalta miltä hänen kehossa sillä hetkellä tuntuu, ja aika usein vastaus kertoo enemmän kuin aikaisemmin puhutut sanat.


Tietoisuustaidot

Tietoisuustaidot tarkoittavat keskittymistä käsillä olevan hetken kokemiseen ja sen tietoiseen havainnointiin. Olennaista tietoisuustaitojen harjoittamisessa on se, ettei asioita arvoteta hyviksi tai pahoiksi, vaan pyritään hyväksymään todellisuus sellaisena kuin se sillä hetkellä ilmenee.

Kehotietoisuustaidot puolestaan tarkoittavat tietoista läsnäoloa omassa kehossa. Kehotietoisuus on kykyä aistia mitä omassa kehossa tapahtuu ja toimia sen mukaan. Tähän paras työväline on omaan hengitykseen keskittyminen ja erilaiset hengitysharjoitukset.

Terapiassa käyttämäni (keho)tietoisuustaitojen menetelmät ovat hyvin helppoja, joita kuka tahansa voi tehdä ja niitä käytetään tarpeen mukaan.


Äänimaljahoito

Äänimaljahoito perustuu fysiikkaan ja äänen värähtelyn hoitavaan ominaisuuteen. Kaikilla kappaleilla on oma värähtelytaajuutensa, niin myös ihmisellä. Hoitava äänivärähtely tasapainottaa niin fyysisellä kuin henkisellä tasolla. Ihmisen ollessa tasapainossa kaikki elimet värähtelevät niiden omilla, luonnollisilla taajuuksillaan. Stressi ja murheet saavat kehon ja mielen helposti epätasapainoon, jolloin äänimaljojen värähtely voi olla suureksi avuksi harmoniaan palatessa. Monet kokevat äänimaljojen värähtelyn vievän todella syvään rentoutumisen tilaan, joka samalla sulattaa pois lihasten kireydet.


Fysioakustinen hoito

Fysioakustisella hoidolla on kaksi pääasiallista tarkoitusta: kivun lievittäminen ja rentoutuminen.

Hoitoon hakeutuu usein päänsärystä, fibromyalgiasta, selkäkivuista, unettomuudesta, vaihdevuosioireista ja erilaisista stressiperäisistä oireista kärsiviä ihmisiä. Parkinsonin taudin oireista kärsivät voivat saada helpotusta oireisiinsa, kuten myös eriasteisista lihasjäykkyyksistä kärsivät.

Fysioakustisella hoidolla tarkoitetaan matalataajuisen (20-100Hz) siniäänen käyttämistä ja kohdistamista ihmisen kehoon. Hoidossa käytetään puhdasta siniaaltoa, joka on kaikkein yksinkertaisinta olemassa olevaa ääntä.

Siniäänten värähdellessä ihmisen lihaksistossa, lihakset resonoivat äänen mukana ja ylimääräinen jännitys laukeaa niistä, verenkierto paranee, kehon osat lämpenevät, kuona-aineet kulkeutuvat nopeammin pois ja aivojen hapen saanti paranee.

Fysioakustisen hoidon aikana maataan patjalla, joka on kytketty Viblab-ohjelmaan.

Lue lisää tästä.