Luennot ja koulutukset

Luennoin ja koulutan laajasti musiikin hyvinvointiteemojen ympärillä. Tilattavissa ovat esim. 1,5h luennot aiheista Musiikki muistin tukena sekä Musiikki ja mielen hyvinvointi.

Koulutukseni tähtäävät siihen, että osallistujat saavat toiminnallisten harjoitusten kautta omakohtaisia kokemuksia musiikista hyvinvoinnin edistäjänä.

Musiikin hyvinvointi- luennot ja koulutukset sopivat tahoille, jotka haluavat ymmärtää ja käyttää musiikin mahdollisuuksia hyvinvoinnissaan. Esim. yhdistykset ja työyhteisöt voivat hyödyntää musiikin hyvinvointi-luentoja ja koulutuksia niin tyky-toimintana kuin käytännön apuna ja tukena asiakkaiden ja potilaiden kanssa.