Ratkaisukeskeinen muutosvalmennus

Ratkaisukeskeinen muutosvalmennus tarkoittaa ihmisen vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittyvää valmennusta. Suuntaukselle on tyypillistä keskittyä ihmisen vahvuuksiin ja tunnistaa niitä asioita, jotka toimivat ja ovat hyvinVoimavarakeskeisyys syntyy siitä, että toimivia asioita pyritään lisäämään ihmisen elämässä. 

Sitä, mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata.

Stressaavista elämäntilanteista (esim. työperäinen stressi, ahdistus- ja masennusoireet, parisuhteen vaikeudet, erotilanteet, vanhemmuuteen liittyvät pulmat), pääsee yleensä helpommin ja nopeammin eteenpäin, kun kääntyy ammatti-ihmisen puoleen tilanteen käsittelyä varten. On turhaa pitkittää pahaa oloa ja vaikeuksia, kun lyhyelläkin terapiajaksolla, jopa vain muutamalla käynnillä voi saada omaa tilannetta huomattavasti eteenpäin. Toinen näkökulma ratkaisukeskeisen muutosvalmennuksen hyödyntämiseen ovat erilaiset elämänhallintaan liittyvät seikat kuten painonhallinnan tukeminen, terveellisemmät elintavat ja ylipäätään omannäköisen elämän eläminen.

Tee lisää sitä, mikä toimii!

Kolmanneksi myös yritys- ja työmaailma on alkanut kiinnostua yhä enemmän työntekijöidensä hyvinvoinnista, koska on ymmärretty, että hyvinvoiva työntekijä on tuloksellinen työntekijä. Sama toimii esihenkilöiden suhteen. Ratkaisukeskeistä otetta on alettu käyttää enenevissä määrin työyhteisöjen valmennuksissa ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Ratkaisukeskeinen muutosvalmennus on noussut viime vuosina suosioon sen tehokkuuden ja nopeiden tulosten ansiosta. Terapiaan on perinteisesti liitetty käsitys sen välttämättömästä pitkäkestoisuudesta, mutta tähän on viime aikoina tullut muutos. Aina ei ole tarpeellista myllätä koko elämää läpi, eikä palata lapsuuden kokemuksiin ongelmien ilmaantuessa; muutoksia on mahdollista aikaansaada valmennuksellisella otteella, eikä varsinaista pitkäkestoista terapiaa aina tarvita.

Tyypillisiä piirteitä ratkaisukeskeiselle valmennukselle on ratkaisujen etsiminen, tulevaisuuteen suuntaaminen, jo tapahtuneen edistyksen huomioiminen, uusien näkökulmien etsiminen, tukijoukon eli perheen ja ystävien hyödyntäminen, luovuus sekä selkeät yhteiset tavoitteet työskentelylle.

Erityisesti painonhallintaan ja terveellisiin ruokailutottumuksiin sekä liikuntaan ja uneen liittyvissä kysymyksissä teen yhteistyötä health coach Ilari Laineen kanssa. Ilarilla on pitkä omakohtainen kokemus ravinnolla ja elämäntavoilla toipumiseen (autoimmuunisairaus) ja hänen holistinen näkemyksensä ihmisen hyvinvointia kohtaan on auttanut lukuisia ihmisiä. Hän opiskelee parhaillaan Ihminen Tavattavissa-terapeutiksi ymmärtäen näin myös ihmisen psyyken rakenteita.

Tapaamispaikkana on Turku. Myös etäyhteys on mahdollinen.

Tapaamisen kesto on 60min ja se kustantaa 115€. (tutustuminen 15 min. Skypen kautta veloituksetta) Viiteen kertaan sitoutuessasi on hinta edullisempi:

5X60min 500€

Katso myös ratkaisukeskeinen eroryhmä.