Tunnelukkoterapia

Tunnelukkoterapia on integratiivinen terapiamuoto, joka yhdistelee kognitiivisen ja psykodynaamisen ajattelun ohella menetelmiä mindfulnessista eli tietoisuustaidoista sekä ratkaisukeskeisyydestä.

Tunnelukkoterapiaan pohjautuva työskentely sopii esim. erilaisten psyykkisten ongelmien käsittelyyn, haitallisten toimintatapojen purkamiseen ja lievän masennuksen hoitoon.

Se ei sovellu akuutin kriisin, psykoosin tai hyvin tilannekohtaisen ongelman hoitoon. Nämä on hoidettava ensin vakaalle tasolle, jonka jälkeen asiaa voidaan alkaa työstämään tunnelukkoterapeuttisin menetelmin.

Jos haluat työstää savea, kädet täytyy työntää saveen.

Miten tunnelukkoterapia toimii?

Taidot syntyvät harjoittelemalla. Niin myös tunteiden tunnistamisen taito.

Jos haluat työstää jotain ongelmaa, se vaatii työtä. On mentävä suoraan ongelmaa päin ja käytävä hommiin.

Tunnelukkoterapia on aika suoraviivaista ja yksinkertaista, vaikka työtä tarvitaankin paljon.

Tunnelukkoterapiassa rikotaan skeemoja eli mielen haitallisia toimintamalleja ja ohjelmoidaan aivot kyseisen skeeman osalta uudelleen.

Lapsuuden läpikäyminen terapiassa ei ole itseisarvo, tarkoitus ei ole velloa menneessä. Tärkeintä on linkittää lapsuuden kokemukset nykypäivään. Lapsuutta käydään läpi, jotta jotain muuttuisi tässä ja nyt.

Tietty käyttäytymistapa jolla toimit lapsuudessa (koska et voinut tai osannut muuta) ei yleensä toimi enää aikuisena.

Tunteet eivät ole vaarallisia eikä niitä tarvitse pelätä, vaikka monelle meistä on niin opetettukin. Jokaisella on lupa kaikkiin tunteisiinsa.

Tunnelukkoterapia ei patologisoi eli määrittele ketään sairaaksi, vaan normalisoi. Tunnelukkoterapiassa ei puhuta diagnooseista, vaan skeemoista.

Olemme kaikki samassa veneessä, meillä kaikilla on omat skeemamme.

Termien määritelmää

Skeema = Malli. Muodostamme skeemoja kun opimme jotain. Skeema syntyy lapsuudessa ja aktivoituu aikuisuudessa. Haitalliset skeemat eli tunnelukot aktivoituvat, kun jokin nykypäivän tilanne muistuttaa meitä lapsuudestamme. Haitalliset skeemat ovat yleensä tiedostamattomia.

Tunnelukko = Lapsuudessa opittu malli reagoida, kokea, tuntea, ajatella, käyttäytyä. Tunne ikään kuin lukitsee toimintaan. Järjellä ajatellen haluaisi toimia toisin, mutta tunnelukko menee järjen edelle. Tunnelukko on opittu tapa. Se ei ole synnynnäistä kuten luonne tai temperamentti. Siksi siitä on mahdollista myös oppia pois työstämällä sitä.

Kuuntele tunnelukoista:

 

Käytännössä

Tunnelukoterapiaan pohjautuva itsetuntemusohjaus alkaa arviointijaksolla, joka on kestoltaan 5-10 tapaamista. Joskus se voi riittää. Toisinaan tästä alkaa pidempi työskentelyjakso, joka voi kestää 1-2 vuotta.

Joskus tilanne voi olla sellainen, että elämän solmukohta voi ratketa yhdellä tai kahdella käynnillä. Jokaisen kohdalla mietitään erikseen millainen jakso palvelee asiakasta parhaiten.

Ohjaukseen kuuluu erilaisten lomakkeiden ja arviointien täyttäminen sekä aktiivinen kotitehtävien tekeminen. Tunnelukkotesteihin voi tutustua jo etukäteen sivulla tunnelukkosi.fi joka on Suomen tunnelukkoterapian edelläkävijän Kimmo Takasen ylläpitämä sivusto. Täältä löytyy blogikirjoituksiani tunnelukoista ja tunnelukkoterapiasta.

Tapaamispaikkana on Turku, mutta tapaaminen voidaan toteuttaa myös etäyhteytenä. Tapaamisen kesto on 60min ja se kustantaa 110€.

 

Ryhmämuotoinen tunnelukkoterapia

Ryhmämuotoisesta tunnelukkoterapiasta löydät lisää täältä.