Suomalainen eroseminaari

Suomalainen eroseminaari on luotettava, vakiintunut eroauttamisen menetelmä, jonka kokemukset ovat olleet kaikkialla erinomaisia. Eronneet eivät ryhmän avulla ainoastaan selviydy erokriisistään, vaan he oppivat itsestään ja kokoavat arvokkaita välineitä loppuelämän varalle.

Eroseminaari on monelle käänteentekevä kokemus. Se on tutustumismatka omaan itseen; omiin pelkoihin,
haluihin, haaveisiin, vihaan ja suruun. Kokemus tuottaa myös koko joukon uusia ystäviä, tavalla tai toisella saman kokeneita mielenkiintoisia naisia ja miehiä tarinoineen, joiden näkökulma valottaa omaa kokemustasi uudelta kantilta.

Eron käsittely antaa aikuiselle valmiudet tukea lasta eron aiheuttaman hämmennyksen, suuttumuksen ja surun keskellä.

Suomalainen eroseminaari on vakiintunut eroauttamisen muoto. Se on koulutetun vetäjän johtama vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja tapahtumia. Menetelmä pohjautuu amerikkalaisen psykologin Bruce Fisherin luomaan menetelmään, jota on sittemmin kehitetty Suomessa psykologi Kari Kiianmaan ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbowin toimesta sopivaksi suomalaiseen erotilanteeseen.

Ryhmässä käydään läpi eroon johtavat mekanismit, parisuhteiden rakenteet, käsitellään eroon liittyvää vihaa, surua, pelkoja sekä yksinäisyyttä. Samalla rakennetaan hyvää pohjaa tulevalle elämälle.

Uusitussa menetelmässä on varattu aikaa lapsen asemalle, lasten erityiskysymyksille erossa sekä uusperheproblematiikalle.

Kyseessä on opetuksellinen menetelmä; työmalli, joka perustuu osallistujan omaan aktiivisuuteen. Iltojen aikana eroprosessia puretaan niin keskustelujen, luentojen, pienryhmätyöskentelyn sekä monien toiminnallisten harjoitusten avulla. Lisätietoja löydät sivulta suomalaineneroseminaari.fi

11 tapaamiskerran teemat:

 • Tee erosta oppimiskokemus
 • Miksi erosimme?
 • Vapaudu eroon vihasta
 • Surun pitkä tie
 • Olet tärkeä ja ainutlaatuinen
 • Kuka elämääsi ohjaa?
 • Avoimuus ja toimiva parisuhde
 • Yksinäisyys ja suhteet
 • Rakkaus ja uusi elämä
 • Seksi ja seksuaalisuus- seksi eron jälkeen
 • Kuinka auttaa lapsia eron jälkeen?

TuoVillan ryhmiin osallistujalla on oikeus 20% alennukseen yksilökäynneistä.

Tulossa olevista ryhmistä voit lukea lisää TuoVillan Facebook-sivuilta.

Lue lisää eroseminaarista blogitekstistäni