Hoivamusiikki

Vanhusten hoivamusiikki on monipuolista ja yksilöllistä

Hoivamusiikkipalveluiden tavoitteena on tarjota vanhuksille mahdollisuus osallistua musiikillisen kulttuuritoimintaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus hoitaa ja kehittää omaan musiikkisuhdettaan iästä, kunnosta tai asuinpaikasta riippumatta.
Hoivamusiikki tarkoittaa musiikillista hoivaa ja huolenpitoa, joka voidaan toteuttaa niin yksilö-kuin ryhmämuotoisesti.
Hoivamusiikkituokiot voivat sisältää niin laulamista ja musiikin kuuntelua kuin erilaisiin soittimiin tutustumista. Vanhat laulut herättävät usein muistoja vuosikymmenten takaa.
Hoivamusiikkipalveluiden asiakas voi asua kotonaan, palvelutalossa tai vanhainkodissa. Hän voi olla tilapäisesti kuntoutuslaitoksessa, sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Kaikissa tapauksissa hoivamuusikko saapuu asiakkaan luo, jolloin vanhuksen ei tarvitse huolehtia lähtemisestä.
Olennaista hoivamusiikkitoiminassa on turvallinen ja mukava ilmapiiri, eikä osallistuminen edellytä soitto-tai laulutaitoa.

Kuuntele tästä laulu ”Voi tuota muistia”
säv. ja san. Aarre Tarkki, sov. Markku Perttilä

Mitä hyötyä hoivamusiikista on?

Musiikilla on vanhusten virkistyksessä ja toimintakyvyn ylläpidossa mahtavat mahdollisuudet.
Musiikin kuuntelu ja laulaminen aktivoivat aivoja laajasti. Mieluisa musiikki vaikuttaa mielialaan myönteisesti, parantaa aivojen tiedonkäsittelyä, vähentää jännittyneisyyttä, parantaa keskittymiskykyä ja nostaa vireystilaa.
Erityisesti muistisairaita hyödyttää hämmentyneisyyden ja pelokkuuden väheneminen. Samalla ympäristöön orientoituminen paranee. Kun muistisairas rauhoittuu ja tyyntyy, se edistää myös muiden hoitotoimenpiteiden suorittamista.
Aivoverenkiertohäiriöihin liittyvät sairaudet voivat aikaansaada ongelmia kielelliselle alueelle, tarkkaavuuteen ja aiheuttaa hämmentyneisyyttä ja masennusta. Musiikilla on useissa tutkimuksissa osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia sairastuneiden kuntoutuksessa ja elämänlaadun ylläpitämisessä.

Musiikki hoitaa aivosairauksissa:

Parkinsonin tauti-potilaat ja puheen ongelmista kärsivät (esim. afasia) voivat myös helpottaa oireitaan musiikin avulla. Parkinsonin taudille ominainen liikkeelle lähdön vaikeus ja rytmin ylläpitäminen helpottuvat oikeanlaisen musiikin avulla. Monet afasia-potilaat laulavat sujuvasti, vaikka puhe olisi vaikeaa.

Musiikin kuuntelemisella on todettu olevan myös fyysisiä vaikutuksia. Se lievittää kipua, parantaa verenkiertoa ja aktivoi aineenvaihduntaa.

Lue Lääkärilehden artikkeli musiikista kivunhoidossa

Musiikillinen vierihoito

Heikkokuntoisimmat vanhukset eivät välttämättä jaksa osallistua erilaisiin viriketoimintoihin ja he viettävät suuren osan ajastaan vuoteessa. Heille musiikillinen tuokio voi olla aivan erityinen mielihyvän lähde.

Käytännössä musiikillinen vierihoito tarkoittaa tuokiota vanhuksen vierellä, jonka aikana vanhuksen voinnista riippuen lauletaan, soitetaan ja jutellaan. Tämä voidaan toteuttaa silloinkin, kun vanhus ei enää pysty kommunikoimaan. Tällöin musiikkiterapeutti soittaa ja laulaa vanhuksen vierellä tuottaen musiikillista hoivaa ja mielihyvää asiakkaalleen.

Laulu ja ihmisen ääni ovat itsessään hyvin terapeuttisia elementtejä. Soittimia ei erityisesti tarvita, Kitara ja kantele voivat tarvittaessa toimia säestyselementteinä. Monet kokevat myös poikkihuilun äänen kauniina ja rauhoittavana.

Tavoite hoivamusiikkitoiminnassa on tuoda rauhaa, lohtua ja turvaa iloa unohtamatta elämänsä loppupuolella olevilla ihmisille.

Lue lisää musiikin vaikutuksista blogitekstistäni.