Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen eli edistyskeskeinen lyhytterapia tarkoittaa ihmisen vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittyvää terapiaa. Suuntaukselle on tyypillistä keskittyä ihmisen vahvuuksiin ja tunnistaa niitä asioita, jotka toimivat ja ovat hyvin. ”Sitä, mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata.” Voimavarakeskeisyys syntyy siitä, että toimivia asioita pyritään lisäämään ihmisen elämässä. ”Tee lisää sitä, mikä toimii!”

Stressaavista elämäntilanteista (esim. työperäinen stressi, ahdistus- ja masennusoireet, parisuhteen vaikeudet, erotilanteet, vanhemmuuteen liittyvät pulmat), pääsee yleensä helpommin ja nopeammin eteenpäin, kun kääntyy ammatti-ihmisen puoleen tilanteen käsittelyä varten. On turhaa pitkittää pahaa oloa ja vaikeuksia, kun lyhyelläkin terapiajaksolla, jopa vain muutamalla käynnillä voi saada omaa tilannetta huomattavasti eteenpäin.

Toinen näkökulma ratkaisukeskeisen lyhytterapian hyödyntämiseen ovat erilaiset elämänhallintaan liittyvät seikat kuten painonhallinnan tukeminen, terveellisemmät elintavat ja ylipäätään omannäköisen elämän eläminen. Tällöin terapia lähentelee valmennusta ja coachausta, jotka istuvat mainiosti ratkaisukeskeiseen ajatteluun.

Kolmanneksi myös yritys- ja työmaailma on alkanut kiinnostua yhä enemmän työntekijöidensä hyvinvoinnista, koska on ymmärretty, että hyvinvoiva työntekijä on tuloksellinen työntekijä. Sama toimii esimiesten suhteen. Ratkaisukeskeistä otetta on alettu käyttää enenevissä määrin työyhteisöjen valmennuksissa ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on noussut viime vuosina suosioon sen tehokkuuden ja nopeiden tulosten ansiosta. Terapiaan on perinteisesti liitetty käsitys sen välttämättömästä pitkäkestoisuudesta, mutta tähän on viime aikoina tullut muutos. Aina ei ole tarpeellista myllätä koko elämää läpi, eikä palata lapsuuden kokemuksiin ongelmien ilmaantuessa; on mahdollista keskittyä tulevaan menneisyyttä kuitenkaan väheksymättä.

Tyypillisiä piirteitä ratkaisukeskeiselle terapialle on ratkaisujen etsiminen, tulevaisuuteen suuntaaminen, jo tapahtuneen edistyksen huomioiminen, uusien näkökulmien etsiminen, tukijoukon eli perheen ja ystävien hyödyntäminen, luovuus sekä selkeät yhteiset tavoitteet työskentelylle.

Syvällinen ymmärrys itsestä ja eteenpäin suuntautuva ratkaisukeskeinen ote eivät sulje toisiaan pois. Päinvastoin, parhaissa tapauksissa täydentävät toisiaan mitä parhaimmalla tavalla. Ja siitä kaikessa terapiatyössä on nähdäkseni kyse: Mahdollisuudesta poimia parhaat ja toimivimmat tavat käsitellä omia tilanteita jokaiselle yksilöllisesti. Minä en terapeuttina voi sanoa mikä tapa sopii kenellekin, vaan tehtäväni on kaikella myötätunnolla ja lämmöllä auttaa ihmistä auttamaan itse itseään.