Sopiiko minulle tunnelukkoterapia vai ratkaisukeskeinen valmennus?

 

Nopeasti ajateltuna tuntuisi helposti siltä, että menneisyyteen keskittyvä tunnelukkoterapia ja tulevaisuuteen suuntaava ratkaisukeskeisyys ovat suuntauksina aika kaukana toisistaan. Syvällinen ymmärrys omasta menneisyydestä (tunnelukkoterapia) ja eteenpäin suuntautuva ote (ratkaisukeskeinen valmennus) eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois. Päinvastoin, parhaassa tapauksessa ne täydentävät toisiaan. Ja siitä kaikessa terapia- ja valmennustyössä on nähdäkseni kyse: mahdollisuudesta poimia parhaat ja toimivimmat tavat käsitellä jokaisen yksilöllisiä tilanteita. Minä en terapeuttina voi määritellä mikä tapa sopii kenellekin, vaan tehtäväni on kaikella myötätunnolla ja lämmöllä auttaa ihmistä auttamaan itse itseään.

Alta löydät lyhyet luonnehdinnat molemmista suuntauksista ja saat näin osviittaa mistä on kysymys. Asiakkaanhan ei tarvitse päättää millä sapluunalla terapiassa tai valmennuksessa edetään, mutta monille on tärkeää ymmärtää jotain terapeutin käyttämästä viitekehyksestä.

 

Tunnelukkoterapia:

Tunnelukkoterapia on integratiivinen terapiamuoto, joka yhdistelee kognitiivisen ja psykodynaamisen ajattelun ohella menetelmiä mindfulnessista eli tietoisuustaidoista sekä ratkaisukeskeisyydestä.

Tunnelukkoterapiaan pohjautuva työskentely sopii esim. erilaisten psyykkisten ongelmien käsittelyyn, haitallisten toimintatapojen purkamiseen ja lievän masennuksen hoitoon.

Miten tunnelukkoterapia toimii?

Taidot syntyvät harjoittelemalla. Niin myös tunteiden tunnistamisen taito.

Jos haluat työstää jotain ongelmaa, se vaatii työtä. On mentävä suoraan ongelmaa päin ja käytävä hommiin.

Tunnelukkoterapiassa rikotaan skeemoja eli mielen haitallisia toimintamalleja ja ohjelmoidaan aivot kyseisen skeeman osalta uudelleen.

Lapsuuden läpikäyminen terapiassa ei ole itseisarvo, tarkoitus ei ole velloa menneessä. Tärkeintä on linkittää lapsuuden kokemukset nykypäivään. Lapsuutta käydään läpi, jotta jotain muuttuisi tässä ja nyt.

Tietty käyttäytymistapa jolla toimit lapsuudessa (koska et voinut tai osannut muuta) ei yleensä toimi enää aikuisena.

Tunteet eivät ole vaarallisia eikä niitä tarvitse pelätä, vaikka monelle meistä on niin opetettukin. Jokaisella on lupa kaikkiin tunteisiinsa.

Tunnelukkoterapia ei patologisoi eli määrittele ketään sairaaksi, vaan normalisoi. Tunnelukkoterapiassa ei puhuta diagnooseista, vaan skeemoista.

 

Ratkaisukeskeinen valmennus:

Ratkaisukeskeinen muutosvalmennus tarkoittaa ihmisen vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittyvää valmennusta. Suuntaukselle on tyypillistä keskittyä ihmisen vahvuuksiin ja tunnistaa niitä asioita, jotka toimivat ja ovat hyvin. ”Sitä, mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata.” Voimavarakeskeisyys syntyy siitä, että toimivia asioita pyritään lisäämään ihmisen elämässä. ”Tee lisää sitä, mikä toimii!”

Stressaavista elämäntilanteista (esim. työperäinen stressi, ahdistus- ja masennusoireet, parisuhteen vaikeudet, erotilanteet, vanhemmuuteen liittyvät pulmat), pääsee yleensä helpommin ja nopeammin eteenpäin, kun kääntyy ammatti-ihmisen puoleen tilanteen käsittelyä varten. On turhaa pitkittää pahaa oloa ja vaikeuksia, kun muutamallakin käynnillä voi saada omaa tilannetta huomattavasti eteenpäin.

Toinen näkökulma ratkaisukeskeisyyden hyödyntämiseen ovat erilaiset elämänhallintaan liittyvät seikat kuten painonhallinnan tukeminen ja terveellisemmät elintavat.

Kolmanneksi myös yritys- ja työmaailma on alkanut kiinnostua yhä enemmän työntekijöidensä hyvinvoinnista, koska on ymmärretty, että hyvinvoiva työntekijä on tuloksellinen työntekijä. Sama toimii esimiesten suhteen. Ratkaisukeskeistä otetta on alettu käyttää enenevissä määrin työyhteisöjen valmennuksissa ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on noussut viime vuosina suosioon sen tehokkuuden ja nopeiden tulosten ansiosta. Terapiaan on perinteisesti liitetty käsitys sen välttämättömästä pitkäkestoisuudesta, mutta tähän on viime aikoina tullut muutos. Aina ei ole tarpeellista palata lapsuuden kokemuksiin ongelmien ilmaantuessa, eteenpäin pääsee myös keskittymällä tulevaan.

Tyypillisiä piirteitä ratkaisukeskeiselle terapialle on luova ratkaisujen etsiminen, tulevaisuuteen suuntaaminen, jo tapahtuneen edistyksen huomioiminen, uusien näkökulmien etsiminen, tukijoukkojen eli perheen ja ystävien hyödyntäminen.